اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۹۴۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۸۵۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸
سعدی جنوبی ، پاساژ مجتمع تجاری سعدی ، زیر همکف ، پلاک ۲۱/-۱

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۷۱۲۲۳۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
کارگاه :یافت آباد ، چهار راه قهوه خانه ، بلوار الغدیر شمالی ، روبه روی داروخانه ، دکتر جعفر زاده ، پلاک 308 09122037952 66817200

صنعت ترمز برادران زینلی 33999486-021

تلفن

  • ۳۳۹۹۹۴۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۹۸۵۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • سعدی جنوبی ، پاساژ مجتمع تجاری سعدی ، زیر همکف ، پلاک ۲۱/-۱

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۶۷۱۲۲۳۶ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

   دفتر مرکزی

   • تهران،
    کارگاه :یافت آباد ، چهار راه قهوه خانه ، بلوار الغدیر شمالی ، روبه روی داروخانه ، دکتر جعفر زاده ، پلاک 308 09122037952 66817200