اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۹۴۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۸۵۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸
سعدی جنوبی ، پاساژ مجتمع تجاری سعدی ، زیر همکف ، پلاک ۲۱/-۱

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۷۱۲۲۳۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
کارگاه :یافت آباد ، چهار راه قهوه خانه ، بلوار الغدیر شمالی ، روبه روی داروخانه ، دکتر جعفر زاده ، پلاک 308 09122037952 66817200

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • کارگاه :یافت آباد ، چهار راه قهوه خانه ، بلوار الغدیر شمالی ، روبه روی داروخانه ، دکتر جعفر زاده ، پلاک 308 09122037952 66817200

  • :
  • ۳۳۹۹۹۴۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۹۸۵۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • سعدی جنوبی ، پاساژ مجتمع تجاری سعدی ، زیر همکف ، پلاک ۲۱/-۱

    آقای زینلی
    
    ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۹۹۴۸۶
    
    ۰۰۹۸ ۹۱۲۶۷۱۲۲۳۶

   آدرس