تولید کننده ترمز الکتروموتور مغناطیسی

بزرگترین

تولید کننده ترمز الکتروموتور مغناطیسی

در ایران صنعت ترمز برادران زینلی در ایران میباشد.


و همچنین از محصولات و خدمات ارائه شده این مجموعه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.