تولید کننده ترمز الکتروموتور تک فاز

صنعت ترمز برادران زینلی معتبرترین و مجهزترین

تولید کننده ترمز الکتروموتور تک فاز

در ایران میباشد.


و همچنین از محصولات و خدمات ارائه شده این مجموعه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:


لطفا
پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل نظر
نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.